Home

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

_3_732

ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี  หมู่ที่ 2  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี ในท้องที่หมู่ที่ 2ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ 1งาน 31 ตารางวา ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2394 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2394
ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2533
อาณาเขต   ทิศเหนือ            จดแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี
ทิศใต้                 จดแนวทางรถยนต์ผ่านสนามกอล์ฟสวนสามพราน
ทิศตะวันออก      จดตลาดวัดไร่ขิง
ทิศตะวันตก        จดเขตตำบลท่าตลาด
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบรูปสี่เหลี่ยม ด้านหน้าวัดมีเขื่อนกั้นตลอดแนวพื้นที่ของวัด ส่วนด้านหลังมีกำแพงล้อมตลอดพื้นที่ของวัด

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น